20 let v Automotive

image

Publikováno: 11.10.2021

Rubrika: Ze života divize

Kamila Štajnerová
Vše začíná prvními odvážnými krůčky

Je neodmyslitelnou tváří divize. Kamila Štajnerová má ve skupině lepicích systémů na starosti nejenom zákaznický servis, ale celou řadu dalších prací jako fakturace, nákupy, komunikaci s dodavateli a další kancelářské práce. Jako dlouholetá pracovnice divize Automotive zažila strmý vzestup celého holdingu a tak může v roce třicetiletých narozenin MATRIX, a.s. bilancovat.

Řekněte nám, co všechno lze stihnout za 30 let?
"Podobně jako v lidském životě, tak i v životě firmy dochází k vývoji. Vše začíná prvními odvážnými krůčky. Poté nastává pozvolné oťukávání terénu a nakonec přichází jakási zralost a dosažení vysněného profesního vrcholu. Tak bych viděla tři dekády trvající život společnosti MATRIX."

Kde se vidíte za 10, 20 nebo 30 let?
"To je opravdu těžká otázka. Doufám, že v každém z těchto období budu v rodinném kruhu svých nejbližších."

Jakou vaší životní etapu ovlivnila společnost MATRIX a.s. nejvíce?
"Většinu své pracovní kariéry jsem prožila právě ve firmě MATRIX a.s. a byla jsem tak přítomna skoro u všech fází vývoje firmy. Za toto období logicky prošlo pozvolným vývojem také mé pracovní zařazení. Člověk za ta léta získá spoustu užitečných zkušeností, a to nejen v pracovní oblasti, ale i v oblasti mezilidských vztahů. Dále mi práce pro jednu společnost dala jistotu, která vychází ze stabilního zázemí. Vážím si možnosti být součástí tohoto týmu!"

Co byste popřála společnosti MATRIX do další dekády?
"Do další dekády bych společnosti MATRIX a.s. popřála hodně obchodních úspěchů, inovativních nápadů a hlavně odvahu, možná někdy i k nelehkým rozhodnutím, které povedou firmu MATRIX k neustálému růstu. Přesně tak, jako tomu bylo doposud. V neposlední řadě přeji také pevnou a stabilní zaměstnaneckou základnu, která se velkou měrou podílí na rozvoji celé společnosti."

Jaké hlavní vlastnosti musí mít majitel firmy, aby mohl slavit 30 let úspěchů na trhu?
"Majitel úspěšné a prosperující firmy by měl být cílevědomý, rozhodný, odvážný, s pozitivním myšlením a jasnou vizí o budoucnosti firmy. Musí být vždy ochotný k neustálému sebevzdělávání. Protože jak se říká – štěstí přeje odvážným a připraveným!"

Josef Šklíba
za 20 let se toho mnoho změnilo

Dlouhých dvacet let, tedy dvě třetiny historie společnosti MATRIX, je její nedílnou součástí Ing. Josef Šklíba. Odborník skupiny pro povrchové úpravy divize Automotive má na starosti obchodně-technický servis, který tvoří páteř úspěšné divize. Díky svým nepřeberným zkušenostem může Josef Šklíba bez problémů zhodnotit třicetiletou historii společnosti MATRIX.

Řekněte nám, co všechno lze stihnout za 30 let?
"Třicet let je skutečně dlouhá doba. Podle mého názoru lze za takový čas dospět tak, aby se člověk vyhnul názorovým výkyvům a držel svůj životní postoj v jasně nastavené linii."

Kde se vidíte za 10, 20 nebo 30 let?
"Člověk má spoustu snů a představ. Myslím si, že by je ale neměl říkat nahlas, protože se pak nevyplní. Odpovím tedy na dotaz následovně: za 30 let??? Snad
ve zdraví před důchodem. :-)"

Jakou vaší životní etapu ovlivnila společnost MATRIX a.s. nejvíce?
"Když jsem v roce 2001 přicházel do společnosti MATRIX, neměl jsem vůbec představu, co bude moje profese v roce 2021 obnášet. Nyní mohu s klidem říct, že ze mě MATRIX udělal chlapa, který má pokoru k úspěchu. Úspěchu si skutečně váží a neúspěch jej motivuje..."

Co byste popřál společnosti MATRIX do další dekády?
"Přeji mému zaměstnavateli štěstí na dobré pracovníky, kteří potáhnou za jeden provaz a budou chápat myšlenku, kterou Holding MATRIX prosazuje."

Jaké hlavní vlastnosti musí mít majitel firmy, aby mohl slavit 30 let úspěchů na trhu?
"Pracujeme také v sekci lepení, proto odpovím v naší lepící terminologií: Majitel musí být houževnatý, flexibilní a současně i pevný. Za každých okolností musí odolávat vnějším vlivům..."