Jiří Lauryn - „Již pátým rokem lepím na Slovensku“

image

Publikováno: 14.02.2022

Rubrika: Ze života divize

Již pět let je Jiří Lauryn obchodníkem pro slovenský MATRIX TRADE s.r.o., obchodní pobočku MATRIX Automotive na Slovensku. Jiří odpověděl na několik otázek ke svému působení u našich sousedů.

Jste Čechem pracujícím na Slovensku. Jak jste se na Slovensko, resp. do společnosti MATRIX dostal?
Ano, pocházím z Liberce a v současné době žiji s přítelkyní na Slovensku. Ptáte se, proč právě na Slovensku? Přítelkyni jsem potkal před mnoha lety na dovolené na horách a při našem seznámení jsme zjistili, že to k sobě máme pořádný kus cesty. Nakonec jsem se přestěhoval z Liberce do obce Lednické Rovné, kousek od Považské Bystrice. Práce pro MATRIX mě zaujala proto, že jsem předtím pracoval jako obchodník v podobném odvětví a prostředí obchodu jsem dobře znal.

Jak vzpomínáte na svůj první den ve společnosti MATRIX? Byl pro vás začátek obchodníka náročný?
Na svůj první den a začátky v MATRIXu vzpomínám velmi pozitivně. Jak jsem již říkal, obchodu jsem se věnoval i v předchozím zaměstnání, tak to pro mě nebylo až tolik nové. Jako nováček ve společnosti MATRIX jsem si však musel osvojit produktové portfolio zahrnující široký sortiment specializovaného zboží pro průmysl, se kterým jsem se předtím tolik nesetkával. Nový obchodník ve společnosti MATRIX si své zaměření musí najít až časem. Proto jsem prošel všemi školeními zaměřenými na broušení i lepení. Ze začátku jsem měl trochu strach, jak mě přijmou slovenští zákazníci, ale po několika schůzkách jsem si už ani neuvědomoval, že jsem Čech na Slovensku.

S jakými zkušenostmi jste do společnosti MATRIX přišel?
V předchozím zaměstnání jsem se věnoval odvětví autoopravárenství, tedy péči o potřeby autoservisů, autodílen a drobných podnikatelů z oboru autoslužeb. Produktové portfolio bylo velmi podobné jako to MATRIXové, ale zaměřené na jinou oblast trhu.

Pohybujete se pouze v průmyslové oblasti?
Víceméně ano. Starám se o firmy z oblasti automotive, kovozpracujícího průmyslu a autoservisních služeb. Zákazníci z oblasti automotive jsou zpravidla nějakým způsobem navázáni na produkci osobních vozů, která je na Slovensku velmi široce zastoupena. Řeším tu převážně požadavky týkající se lepení všech možných aplikací, alternativních náhrad konvenčních spojů
a optimalizaci výrobních procesů s využitím technologií značek DuPont, 3M nebo Acralock. Naopak u zákazníků z oblasti kovozpracujícího průmyslu se zaměřuji na využití moderních technologií povrchových úprav. Zde se věnujeme úpravám povrchů od hrubého broušení a řezání až po jemné doladění lakovaných povrchů a jejich případné opravy. Matadorem v této oblasti je značka 3M a DYNABRADE jako výrobce průmyslového pneumatického nářadí.

Co vás na práci nejvíce baví?
Na práci mě baví to, že není stereotypní a nudná. Nejvíce mě ale baví ten pocit, když se na mě obracejí ať už stávající, nebo noví zákazníci a já jim mohu pomoci s řešením jejich požadavků. Víte, tuto práci nelze dělat jen od stolu, nelze navrhnout řešení pouze na základě telefonu nebo e-mailu, je potřeba se zákazníky komunikovat, důkladně se seznámit s jejich požadavky, vidět výrobní proces nebo být u zkoušky produktu. A to je to, co mě na práci baví. Když navštívím výrobní podnik a vidím, jak se na pracovišti používá technologie nebo produkt, který jsem navrhl, je to vždy uspokojující pocit.

Je každý den jiný? Jak vnímáte náplň vaší práce?
Ano, každý den se odehrává trochu jinak. Nerozvážím pizzu ani balíky, tak vlastně nevím, co mě každý den čeká. Náplň mojí práce obnáší spoustu plánování, cestování a telefonování. Musím pořád přemýšlet. Nicméně každý telefonát, každý e-mail může znamenat nový požadavek, novou výzvu nebo nový projekt. Jak už jsem říkal předtím, o zákazníky se starám, to znamená, že prodejem nějakého zboží naše spolupráce nekončí. I existující aplikované řešení nemusí znamenat hotovo. Tak, jak se vyvíjejí materiály, vyvíjejí se i úpravy aplikací, to je nutné stále sledovat. Součástí toho všeho je samozřejmě i sebevzdělávání, jsme tedy v úzkém kontaktu s našimi dodavateli a účastníme se všech možných školení a prezentací.

Slovensko je malý stát s velkými možnostmi, co si o tom myslíte?
Rozhodně souhlasím. Slovensko je často považováno za takovou česko-slovenskou dvojku, kdy se nejprve něco vyzkouší v Česku a až potom se to objeví na Slovensku, ale není to pravda. Zdejší firmy jsou nezávisle fungující soukromé podniky, Slovensko láká také zahraniční kapitál, který zde vytváří stále více příležitostí.

Co vás za těch pět let nejvíce překvapilo? Rozumějte, když přijedete do Česka, o čem nejvíce vyprávíte?
O tom, co mě na Slovensku nejvíce překvapilo, bych mohl dlouze vyprávět, ale asi by se to nehodilo k tomuto tématu. Už jsem trochu staršího data vydání, zažil jsem, když jsme byli jeden stát. Slovensko jsem dříve navštěvoval celkem pravidelně i mimo práci a myslel jsem si, že mě nic překvapit nemůže. Ovšem práce pro MATRIX mě zavedla i do těch nejodlehlejších koutů země, kde jsem se setkal s velkou vstřícností, nádhernou přírodou, ale narazil jsem také na jazykovou bariéru. V příhraničí s Ukrajinou je slovenština úplně jiná, než na jakou jsem zvyklý v Trnavě.

Jak vnímáte práci s českými kolegy z MATRIX Automotive?
MATRIX Automotive v Třebešově je základna poskytující široký servis pro nás i pro naše zákazníky. Jako velmi důležitou a pozitivní záležitost musím zmínit odbornou konferenci, která proběhla v říjnu 2021, kde špičky z oblastí lepení, technologií povrchových úprav, ochrany zdraví a robotiky představily svá portfolia. Na konferenci jsme měli možnost pozvat i zástupce slovenských firem. Neméně důležitou oblastí spolupráce s MATRIX Automotive je využití možností zdejší laboratoře vedené Ing. Viktorem Hladkým. Abychom si byli jisti, že navrhované řešení bude funkční i v praxi a za daných podmínek, vyzkoušíme ho nejdříve v laboratoři na testovacích vzorcích, kde jsme schopni nasimulovat různé možnosti zatížení nebo například stárnutí lepených spojů. Jsme schopni zjistit, jak se bude lepený spoj chovat třeba za 15 let. Dostaneme tak velmi přesná data, na jejichž základě můžeme stavět daný projekt. S kolegy z Třebešova také sdílíme zkušenosti, máme pravidelné porady a zdejší prostory využíváme pro pořádání školení a prezentací.

Co je pro vás největší odměnou a co naopak nerad zažíváte?
Začnu z té druhé stránky. Velmi aktuální a nepříjemná je otázka na všudypřítomné zdražování, které jsem nucen i já přenést na naše zákazníky. To je už od září situace, s níž se musíme nějak vyrovnat. Jsem velmi nerad, když musím někomu sdělit, že materiál nebo i celé portfolio zdražuje řádově o desítky procent. Velké společnosti to přijímají a jsou na zdražování připraveny. Pro menší podniky je to však poměrně citelné a abych byl upřímný, už jsem se setkal i s úpravou nynějších projektů směřovanou
k levnějším alternativám. Ale ať nejsem na konec negativní. Největší odměnou je samozřejmě spokojenost našich zákazníků, kterým jsme vyřešili požadavek na aplikaci nebo dokázali ušetřit finanční prostředky. Ještě více mě ale potěší, když jsou naše řešení dále doporučována a když se v telefonu ozve: Máme zájem o vaše řešení, které nám bylo doporučeno...