Příběh brusky II

image

Publikováno: 10.05.2021

Rubrika: Ze života divize

Divize MATRIX Automotive klade důraz nejen na své portfolio produktů, ale také služeb. Aby vztahy mezi námi a našimi zákazníky mohli být stále na vysoké úrovni je třeba zajistit "full service" - pro každého zákazníka individuální, rychlý, kvalitní a především také dostupný. Příběh brusky II vás provede naším centrem pro opravy pneumatického nářadí značky Dynabrade a aplikační techniky pro lepicí systémy.


PRODEJEM NÁŘADÍ TO NEKONČÍ
Výrobky značky DYNABRADE jsou známy svojí trvanlivostí a schopností práce v extrémních podmínkách takřka bez zastavení. Zájemce o toto nářadí by také měla zajímat možnost snadných a rentabilních oprav. Každý to zná, nářadí koupené v hobbymarketu je určeno ke spotřebování a opravy takového nářadí jsou nerentabilní, málokdo je umí zajistit nebo pro opravu nejsou dostupné náhradní díly. U nás je to jinak. V našem servisním centru provádíme veškeré záruční i pozáruční opravy penumatického nářadí a aplikační techniky.

JAK TO TEDY FUNGUJE?
Nářadí k opravě je možné zaslat přímo k nám do Třebešova nebo předat některému z našich obchodníků. Požadovanou opravu technik nejprve posoudí a zašle rozpočet k odsouhlasení. Servis provádíme zpravidla do 75% původní ceny. Každé nářadí podle výrobního čísla evidujeme v naší databázi. Je tedy možné si zpětně vyžádat servisní list nebo historii oprav konkrétního kusu.

POSOUZENÍ STAVU NÁŘADÍ
Při posuzování stavu nás zajímá celkové opotřebení, chybějící a poškozené části, netěsnosti těla brusky a výkon nářadí před opravou. Každá bruska
je tedy odzkoušena a hodnoty jsou zaznamenány pro pozdější porovnání.
DEMONTÁŽ A ČIŠTĚNÍ
Rozebrané nářadí je třeba dokonale vyčistit a vyřadit poškozené komponenty. K čištění nářadí používáme ultrazvukovou lázeň, ve které dojde k dokonalému odstranění všech nečistot a usazenin.
ZPĚTNÁ MONTÁŽ
Nářadí je kompletováno za použití originálních dílů
dodávaných výrobcem podle přesných postupů a
předpisů výrobce. Nejvíce namáhanými komponenty
jsou ložiska, lamely motoru nebo plášť motoru. Tyto
komponenty jsou nejčastěji důvodem oprav nářadí.
TEST NÁŘADÍ
Opravená bruska je připravena na závěr své servisní návštěvy - konečné testování výkonu. Podle typu brusky měříme výkon v maximálních dosahovaných otáčkách za minutu a přítlaku brusky. Bruska je způsobilá k další práci je-li výsledný výkon roven min. 80% výkonu nové brusky.