Rok s divizí Automotive

image

Publikováno: 04.02.2019

Rubrika: Ze života divize

Další úspěšný rok má za sebou divize MATRIX Automotive. Byl to opět rok nabitý událostmi, které si stojí za to připomenout.

Hned na jeho začátku se dočkalo technické vybavení divize podstatného rozšíření, když byl zakoupen nový odtrhoměr. Od ledna tak v Automotivu mohli měřit adhezi povlakových materiálů včetně jejich kvality. Tato hodnota je důležitá pro vhodné doporučení lepicího systému. V neposlední řadě dává nový odtrhoměr výhodu mobility, protože díky jeho malým rozměrům lze měřit hodnoty i u stávajících či potencionálních zákazníků.

Únor byl ve znamení velkého úspěchu dceřiné společnosti MATRIX Trade Trnava. Byla totiž podepsána klíčová smlouva na dodávky výrobků pro firmu Jaguar Land Rover v Nitře, kde se vyrábí vozy Discovery.

Za zmínku jistě stojí i březnová účast zástupců MATRIX Automotive na největším evropském setkání odborníků
z oblasti vývoje, výroby a prodeje polymerních kompozitů
– veletrhu JEC 2018 v Paříži.

V loňském roce se také podařilo posílit obchodní pozici divize o spolupráci s firmou Chicopee, výrobcem netkaných textilních utěrek, a to pro česko-slovenský trh. Jde o další krok směrem ke komplexní nabídce v oblasti průmyslových úprav povrchů a lepení.

Důležité bylo také květnové posílení logistiky o druhého logistického partnera a tím pádem zvýšení flexibility dodávek, a to jak z výrobních závodů do MATRIX Automotive, tak směrem k zákazníkům.

Nejen prací živ jest člověk, a proto Automotive v červnu uspořádal tradiční outdoorový teambuilding. Nešlo pouze o sportovní zápolení, ale také o společenské posezení.
V programu byl například fotbalgolf nebo golf.

V letních měsících byl již tradičně zvýšený tlak na servis nářadí při odstávkách a dovolených ve velkých firmách. Pracovníci MATRIX Automotive prováděli audity nářadí a jejich servisování, aby při rozjezdu výrobních linek bylo všechno nářadí v naprostém pořádku.

V programu divize MATRIX Automotive samozřejmě nemohl chybět MATRIX Cup, jedenadvacátý ročník turnaje v malé kopané. Loni se ho zúčastnilo osm neohrožených týmů a pořádající mužstvo obhájilo krásnou druhou příčku. Vyhrál tým společnosti Federal Mogul.

Dalším důležitým momentem loňského roku bylo pro divizi Automotive pořádání konference Trendy v oblasti broušení a lepení v průmyslu, která je svou náplní, kopírující postup úpravy a přípravy povrchů až po finální lepený spoj, jedinou svého druhu v České a Slovenské republice. Zájem o konferenci byl skutečně veliký. Účastnilo se ji sto technických pracovníků a za prezentačním pultem se vystřídalo čtrnáct špičkových odborníků.

Široké portfolio průmyslových podniků, kam MATRIX Automotive dodává své produkty, zahrnuje i výrobce palubního vybavení pro letecký průmysl. Pro společnost Airbus vyrábějící největší dopravní letadla na světě byla v říjnu uskutečněna první dodávka brusných a lepicích technologií do letadla Airbus 320.

Dvouleté výročí od otevření MATRIX Laboratory bylo na konci roku spojeno s osobním úspěchem jejího vedoucího Ing. Viktora Hladkého, který úspěšně absolvoval kurz Německého drážního institutu, který ho opravňuje nosit titul Evropský lepicí specialista. Může tedy mít autorizovaný dozor nad celým lepicím procesem.


„Dovolte mi poděkovat celému týmu za 100 % odvedenou práci a to nejen v České republice, ale i na Slovensku. MATRIX Automotive se opět výrazně posunul
v prodejích a nových akvizicích. Děkuji!“

Jaroslav Švarc, ředitel divize MATRIX Automotive