Vedoucí kvality divize Automotive Ing. Viktor Hladký na konferenci Stick to Win

image

Publikováno: 22.07.2019

Rubrika: Ze života divize

V pořadí již třetí mítink se tentokrát konal v belgických Antverpách, kde se v místním technickém centru potkalo přibližně osm desítek odborníků z oblasti lepených spojů, aby společně zkonzultovali produktové novinky, aktuální, ale i budoucí požadavky průmyslu. Lepení se stává pro svoje nesporné výhody dobrým partnerem vývojářů a důkazem toho je, že podíl lepených spojů v konstrukcích rok od roku stoupá.

Za MATRIX Automotive přijal na Stick to Win pozvání Ing. Viktor Hladký, EAS, vedoucí lepicí laboratoře MATRIX, a.s. (na fotografii sedmý z leva). Prim na konferenci hrála takzvaná tekutá lepidla, která si účastníci mohli vyzkoušet na příslušných workshopech. Všeobecným trendem dnešní doby je zavádění plně automatizovaných provozů s označením Průmysl 4.0. Na toto téma pohovořil přední výrobce robotické techniky zástupce firmy Kuka.

Jako projekt budoucnosti, na jehož evropském prototypu zanechalo v rámci některých lepicích aplikací stopu i 3M, byla představena belgickým vývojovým týmem DELFT vize cestování blízké budoucnosti, a to koncept vysokorychlostního transportního systému Hyperloop.