Matrix Laboratory

Středisko pro testování lepených spojů

image

Kontrola kvality a procesů

Největší přidanou hodnotou společnosti MATRIX a.s., divize Automotive je schopnost dodávat špičkové produkty v té největší kvalitě, tým vysoce kvalifikovaných odborníků, více než 25 let zkušeností, dlouhodobá stabilita a pozice na trhu, a v neposlední řadě možnost nabídnout každému zákazníkovi řešení jeho individuálních potřeb.

„Testování různých kombinací navržených lepicích systémů s různou úpravou povrchů na různých typech podkladů.“

Ing. Viktor Hladký, EAS

Vedoucí Matrix Laboratory, Evropský lepicí specialista

S tím vším jde ruku v ruce i dodržování kvalitativních standardů a praktické ověřování faktu, že produkty, které plní naše portfolio budou na 100% odpovídat navrženým požadavkům a kvalitě.

Kvalita

S tím vším jde ruku v ruce i dodržování kvalitativních standardů a praktické ověřování faktu, že produkty, které plní naše portfolio budou na 100% odpovídat navrženým požadavkům a kvalitě.

Pro tyto účely jsme zřídili specializované pracoviště oddělení kvality. Laboratoř pro provádění zkoušek pevnosti lepených spojů a testování lepicích systémů namáhaných působením klimatických vlivů.

Laboratoř

Pro tyto účely jsme zřídili specializované pracoviště oddělení kvality. Laboratoř pro provádění zkoušek pevnosti lepených spojů a testování lepicích systémů namáhaných působením klimatických vlivů.

1 line

Kontaktujte nás

Problém, s kterým si neporadíte svěřte odborníkům na lepení
2 line

Řešení problému

Navrhneme nejlepší řešení
3 line

Ověříme návrh v praxi

Otestujeme kombinace lepicích systémů s různou předúpravou povrchů na různých typech podkladů
4 line

Výsledky porovnáme dle zadaných kritérií
5 line

Připravíme nabídku na optimalizaci dané aplikace
6 line

Případ realizujeme a dohlížíme na kvalitu navrženého řešení

Neprodáváme pouze produkty navrhujeme technická řešení

Mechanickými zkouškami zjišťujeme chování materiálu za působení vnějších sil.  Pro zjištění pevnosti lepených spojů je užívána zkouška podle ČSN EN 1465. Podstatou zkoušky pevnosti lepených spojů ve smyku při zatěžování v tahu je namáhání zkušebního spoje ve smyku tahem ve směru podélné osy až do porušení vzorku. Protože plechy neleží ve stejné rovině, je při zkoušce podle této normy současně zahrnuto i namáhání ohybovým momentem vzniklým přesazením obou plechů, což lépe odpovídá skutečnému zatí

Pevnost spoje ve smyku

Mechanickými zkouškami zjišťujeme chování materiálu za působení vnějších sil. Pro zjištění pevnosti lepených spojů je užívána zkouška podle ČSN EN 1465. Podstatou zkoušky pevnosti lepených spojů ve smyku při zatěžování v tahu je namáhání zkušebního spoje ve smyku tahem ve směru podélné osy až do porušení vzorku. Protože plechy neleží ve stejné rovině, je při zkoušce podle této normy současně zahrnuto i namáhání ohybovým momentem vzniklým přesazením obou plechů, což lépe odpovídá skutečnému zatí

Testování lepených spojů je prováděno dle normy ČSN EN 9142.  Norma popisuje laboratorní podmínky stárnutí, za nichž mohou být lepené spoje exponovány různým vnějším vlivům - povětrnostním nebo chemickým, aby se zjistily jejich účinky na požadované vlastnosti.

Vlivy působení prostředí a času

Testování lepených spojů je prováděno dle normy ČSN EN 9142. Norma popisuje laboratorní podmínky stárnutí, za nichž mohou být lepené spoje exponovány různým vnějším vlivům - povětrnostním nebo chemickým, aby se zjistily jejich účinky na požadované vlastnosti.

Jsme dodavatelem s vlastním vědecko-technickým pracovištěm

Přijďte a nechte si otestovat Vaši aplikaci v naší laboratoři

Naše vybavení

Trhací stroj SHIMADZU AUTOGRAPH AGS-X

  • Snímač síly 50 kN (výkon od 1kPU až po epoxy)
  • Testy tlak/tah
  • Výpočetní software TRAPEZIUM X

Klimatizační komora WEIS WKL 34/40

  • Rozsah teplot -40°C až 180°C
  • Rozsah vlhkosti 10% až 95%
  • Objem vnitřního prostoru 34 litrů
  • Řídící software SIMPATI

„Testování různých kombinací navržených lepicích systémů s různou úpravou povrchů na různých typech podkladů.“

Předmětem vzájemné spolupráce je pomoc a výzkum při řešení aktuální problematiky lepení různých materiálů různými typy lepidel, dále servisní měření a poradenství v oblasti lepených spojů, mechanických zkoušek a trhacích strojů.


Stěžejním bodem spolupráce jsou diplomové práce

První je na téma Lepicí systémy pro plasty s nízkým povrchovým napětím.

Druhé téma je zacíleno na UV stabilitu polyuretanových lepidel.

Kontaktujte nás

Přečetl(a) jsem si a souhlasím s uvedenými podmínkami
Děkujeme. Ozveme se Vám.