Lepení pryže

image

I lepení pryže má svoje specifika

Pryž se většinou v průmyslu užívá jako druh těsnění. Její namáhání je tlakové proti spoji, nikoliv po spoji. Na lepení gumy nejčastěji užijete rodinu cyanoakrilátových (vteřinových) lepidel, které mají dobrou adhezi na povrchu gumy. Jen nám prozraďte, kolik času potřebujete k nalepení a usazení dílu a my vám s výběrem vhodné lepidlo s dostatečným otevřeným časem pomůžeme.

Kontaktní lepení

Pojmem kontaktní lepení se rozumí tvorba adhezivní vrstvy na obou površích lepeného spoje a následné spojení takto připravených ploch.

Typickými zástupci jsou:

  • Cyanoakrylátová lepidla (vteřinová)

Užití: Nejvíce využívanými lepidly jsou CA, pro svoji stabilitu v tomto odvětví.

  • lepení těsnění
  • pryží na nástavbách automobilů
image

Kontaktujte nás

Přečetl(a) jsem si a souhlasím s uvedenými podmínkami
Děkujeme. Ozveme se Vám.